Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja HELLO COCO

 1. OSNOVNE INFORMACIJE

1.1 Ovi poslovni uvjeti odnose se na ugovore sklopljene na daljinu putem internetske trgovine www.hellococo.sk između prodavatelja i kupca u skladu sa Zakonom br. 102/2014. o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu.

1.2 Prodavatelj je: KO Brands Trading, d.o.o., Ružová 10, Banská Bystrica, 974 11. OIB 51928876, PDV broj 2120852228, Tel. 0908 757 510, e-mail: kontakt@hellococo.sk Upisan u Trgovački registar Okružnog suda u Banskoj Bistrici, Odjeljak Sro, uložak broj 35247/S.

1.3 Kupac je potrošač, tj. fizička osoba koja pri sklapanju i ispunjavanju potrošačkog ugovora ne djeluje unutar svog poslovanja ili zanimanja. Kupnja izvršena od strane poslovnog subjekta regulira se prema Trgovačkom zakonu br. 513/1991.

1.4 Nadležno tijelo za zaštitu potrošača je Inspektorat za sigurnost hrane i zdravlja za Bansku Bystricu, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica.

 

 1. NARUDŽBA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

2.1 Slanje ispunjene narudžbe od strane kupca smatra se ponudom za zaključenje ugovora sukladno Građanskom zakoniku, na temelju ponude prodavatelja u internetskoj trgovini. Ugovor se zaključuje potvrdom narudžbe od strane prodavatelja.

 

 1. CIJENA PROIZVODA

3.1 Sve cijene proizvoda u internetskoj trgovini su konačne, uključujući sve poreze. Prodavatelj je obveznik PDV-a. Cijena proizvoda uključuje troškove dostave.

3.2. Kupac je svjestan da u slučaju kada kupi robu po cijeni objavljenoj greškom zbog pogreške unutarnjeg informacijskog sustava Prodavatelja, Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora, čak i nakon što je Kupac primio e-poštu koja potvrđuje njegovu narudžbu. U takvom slučaju, Kupca će se obavijestiti o ovoj činjenici. Primjeri kada može doći do krivo objavljene cijene su uglavnom sljedeći:

 • cijena robe na prvi pogled je nespravna (na primjer, ne uzima u obzir nabavnu cijenu);
 • cijena robe nedostaje ili ima jedan ili više brojeva viška;
 • popust na robu prelazi 30%, bez da je roba dio posebne marketinške kampanje ili rasprodaje označene posebnim simbolom.

3.3. Akcijske cijene vrijede do isteka zaliha uz navođenje broja komada akcijske robe ili tijekom određenog vremenskog razdoblja. Akcijske cijene, kupon za popust, popusti na robu, Akcije 1+1, Akcije 2+1 nije moguće kombinirati međusobno niti s pogodnostima programa vjernosti.

3.4. Prodavatelj zadržava pravo proglasiti kupoprodajni ugovor nevažećim ako dođe do zloupotrebe osobnih podataka, zloupotrebe platne kartice i slično, ili zbog intervencije nadležnog ili sudske tijela. Kupac će biti obaviješten o takvom postupku.

 

 1. PLAĆANJE PROIZVODA

4.1 Prodavatelj prihvaća plaćanje za naručene proizvode na sljedeće načine:

 • plaćanje pouzećem,
 • plaćanje unaprijed putem bankovnog prijenosa.

4.2 Dio narudžbe u internetskoj trgovini je obveza kupca platiti prodavatelju za naručenu robu.

 

 1. ISPORUKA PROIZVODA

5.1 Proizvode šaljemo u što kraćem mogućem roku, obično šaljemo proizvode sljedeći dan dana od dana zaključenja ugovora.

5.2 Ako vrijeme isporuke nije navedeno za proizvod, tada prodavatelj isporučuje robu kupcu najkasnije u roku od 7 dana.

5.3 Roba se smatra predanom kupcu u trenutku kada kupac ili odabrana treća strana (izuzev prijevoznika) preuzme sve dijelove naručene robe, ili ako se radi o: a) proizvodima naručenim od strane kupca u jednoj narudžbi koji se isporučuju odvojeno, trenutkom preuzimanja robe koja je posljednja isporučena; b) isporuci robe koja se sastoji od više dijelova ili komada, trenutkom preuzimanja posljednjeg dijela ili komada; c) ponovnoj isporuci robe tijekom određenog razdoblja, trenutkom preuzimanja prve isporučene robe.

 

 1. POSTUPAK REKLAMACIJE

6.1 Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda u skladu s važećim zakonima i propisima.

6.2 Kupac je dužan provjeriti kvalitetu i količinu robe u trenutku preuzimanja.

6.3 Kupac ima pravo na reklamaciju u slučaju neusklađenosti proizvoda sa ugovorom u roku od 2 godine od datuma preuzimanja.

6.4 Kupac može podnijeti reklamaciju pisanim putem, putem e-maila ili poštom na adresu prodavatelja navedenu u točki 1.2 ovih uvjeta poslovanja.

6.5 Kupac je dužan priložiti dokaz o kupnji i opis nedostatka proizvoda.

6.6 Prodavatelj je dužan odgovoriti na reklamaciju u roku od 30 dana od dana njezina primitka.

6.7 Kupac ima pravo na povrat novca, zamjenu proizvoda ili popravak, ovisno o prirodi nedostatka.

 

 1. POVRAT PROIZVODA

7.1 Kupac ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana primitka robe. Ovo pravo može koristiti samo potrošač.

7.2 Roba se smatra primljenom od strane kupca u trenutku kada kupac ili odabrana treća osoba, osim prijevoznika, preuzme sve dijelove naručene robe, ili ako se a) robe naručene od strane kupca u jednom narudžbenicom dostavljaju odvojeno, trenutkom preuzimanja robe koja je isporučena posljednja, b) isporučuje se roba koja se sastoji od više dijelova ili komada, trenutkom preuzimanja posljednjeg dijela ili komada, c) roba se isporučuje ponovno tijekom određenog razdoblja, trenutkom preuzimanja prve isporučene robe.

7.3 Kupac može odustati od ugovora o isporuci robe čak i prije isteka roka za odustajanje od ugovora.

7.4 Kupac ne može odustati od ugovora čija je svrha:

 • prodaja robe ili pružanje usluga čija cijena ovisi o kretanju cijena na financijskom tržištu koje prodavatelj ne može kontrolirati i koje se može dogoditi tijekom roka za odustajanje od ugovora,
 • prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe izrađene po mjeri ili robe posebno namijenjene jednom potrošaču,
 • prodaja robe koja podliježe brzom smanjenju kvalitete ili pokvarljivosti,
 • prodaja robe zatvorene u zaštitnom pakiranju koje nije prikladno za vraćanje iz razloga zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i čije je zaštitno pakiranje oštećeno nakon dostave,
 • prodaja robe koja se, zbog svoje prirode, ne može razdvojiti od druge robe nakon dostave.

Kupac može ostvariti pravo na odustajanje od ugovora u pisanoj formi ili na drugom trajnom mediju (npr. e-poštom).

7.5 Pravo na odustajanje od ugovora može se ostvariti slanjem obavijesti o odustajanju od ugovora čak i posljednjeg dana 14-dnevnog roka.

7.6 Nakon primitka obavijesti o odustajanju od ugovora i povrata vraćene robe, prodavatelj će najkasnije u roku od 14 dana vratiti kupcu sve plaćanja primljena od njega na temelju ugovora ili u vezi s njim, uključujući troškove prijevoza, dostave i poštanske usluge, kao i druge troškove i naknade. Prodavatelj će vratiti plaćanje na isti način na koji ga je kupac koristio za svoje plaćanje. Kupac se može dogovoriti s prodavateljem i za drugi način povrata plaćanja.

7.7 Prodavatelj nije obvezan nadoknađivati kupcu dodatne troškove ako je kupac izričito odabrao drugi način dostave osim najjeftinijeg redovnog načina dostave ponuđenog od strane prodavatelja. Dodatni troškovi odnose se na razliku između troškova dostave koje je odabrao kupac i troškova najjeftinijeg redovnog načina dostave ponuđenog od strane prodavatelja.

7.8 Prilikom odustajanja od ugovora, prodavatelj nije obvezan vratiti kupcu plaćanja prije nego mu je roba dostavljena ili dok kupac ne dokaže da je poslao robu natrag prodavatelju, osim ako prodavatelj predloži da će sam preuzeti robu ili putem osobe koju ovlasti.

7.9 Kupac je dužan vratiti robu prodavatelju najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora ili je predati prodavatelju ili osobi koju ovlasti prodavatelj za preuzimanje robe. Ovaj rok smatra se ispunjenim ako je roba predana u prijevoz najkasnije posljednjeg dana roka.

7.10 Prilikom odustajanja od ugovora, kupac snosi samo troškove povrata robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe, kao i troškove povrata robe koja se zbog svoje prirode ne može vratiti poštom.

7.11 Kupac odgovara za smanjenje vrijednosti robe koje je nastalo uslijed postupanja s robom koje premašuje postupanje koje je potrebno za utvrđivanje svojstava i funkcionalnosti robe.

7.12 Nakon primitka robe, kupac ima mogućnost ispitati njenu funkcionalnost, ali ne smije je koristiti ako odustaje od ugovora. Radi utvrđivanja prirode, karakteristika i funkcionalnosti robe, kupac bi trebao postupati s robom i provjeriti je samo onako kako mu je to omogućeno u "fizičkom" trgovini. Na primjer, kupac bi trebao samo isprobati kupljene dodatke, ali ih ne bi smio nositi, i robu bi trebao vratiti s originalnim etiketama ili drugim zaštitnim ili identifikacijskim sredstvima.

 

 1. ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

8.1 Kupac - potrošač - ima pravo obratiti se prodavatelju s zahtjevom za ispravkom (npr. putem e-maila) ako nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj obradio njegovu reklamaciju ili ako smatra da je prodavatelj prekršio njegova potrošačka prava. Ako prodavatelj na ovaj zahtjev odgovori odbijajuće ili ne odgovori u roku od 30 dana od slanja, potrošač ima pravo podnijeti zahtjev za početak alternativnog rješavanja spora subjektu alternativnog rješavanja spora (dalje samo subjekt ARS) prema Zakonu br. 391/2015 Z.z. ARS subjekti su tijela i ovlaštene pravne osobe prema §3 Zakona br. 391/2015 Z.z. Popis subjekata ARS može se pronaći na web stranici Ministarstva gospodarstva SR www.mhsr.sk. Zahtjev se može podnijeti na način utvrđen prema §12 Zakona br. 391/2015 Z.z.

8.2 Potrošač također može podnijeti pritužbu putem platforme za alternativno rješavanje sporova RSO, dostupne online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Alternativno rješavanje sporova može koristiti samo potrošač - fizička osoba koja pri zaključenju i izvršenju potrošačkog ugovora ne djeluje unutar okvira svoje poslovne djelatnosti, zanimanja ili zanimanja. Alternativno rješavanje sporova odnosi se samo na spor između potrošača i prodavatelja koji proizlazi iz potrošačkog ugovora ili je povezan s potrošačkim ugovorom. Alternativno rješavanje sporova odnosi se samo na ugovore zaključene na daljinu. Alternativno rješavanje sporova ne odnosi se na sporove čija vrijednost ne prelazi iznos od 20 EUR. Subjekt ARS može od potrošača zahtijevati naknadu za početak alternativnog rješavanja sporova u iznosu do najviše 5 EUR s PDV-om.

 

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1 Svrha obrade osobnih podataka je njihova upotreba za ispunjenje potrošačkog ugovora koji prodavatelj zaključuje s kupcem stvaranjem narudžbe u ovom internetskom dućanu. Ovaj potrošački ugovor također je pravni temelj za obradu osobnih podataka kupca. Dostava osobnih podataka kupca uvjet je za zaključenje ugovora o kupnji u prodajnoj trgovini. Ako kupac ne dostavi sve tražene osobne podatke prodavatelju, to može rezultirati nezaključenjem ugovora o kupnji.

9.2 Prodavatelj pri obradi osobnih podataka postupa u skladu s Zakonom br. 18/2018 o zaštiti osobnih podataka i obrađuje samo osobne podatke potrebne za zaključenje potrošačkog ugovora.

9.3 Prodavatelj obrađuje uobičajene osobne podatke kupca.

9.4 Osobni podaci kupca čuvaju se u informacijskom sustavu prodavatelja tijekom 10 godina.

9.5 Kupac ima pravo i mogućnost ažurirati osobne podatke u online načinu na web stranici internetskog dućana, u korisničkom odjeljku, nakon prijave, ili na drugi način (putem e-maila, pismeno).

9.6 Osobni podaci mogu biti dostavljeni trećim stranama - dostavnim tvrtkama (kuririma) i tvrtki koja obrađuje računovodstvene dokumente - u svrhu ispunjenja potrošačkog ugovora.

9.7 Osobni podaci kupca ne objavljuju se.

9.8 Prodavatelj koristi softversko rješenje koje obrađuje osobne podatke u trećim zemljama - Sjedinjenim Američkim Državama (zemlja koja osigurava odgovarajući stupanj zaštite osobnih podataka).

9.9 Prodavatelj može pružiti osobne podatke kupca tvrtki Heureka Shopping s.r.o., isključivo u svrhu programa "Potvrđeno kupcima", kako bi dobio povratne informacije od kupca o provedenom kupnji u prodajnom dućanu.

9.10 Prodavatelj može obrađivati osobne podatke u marketinške svrhe (npr. slanje newslettera ili e-mailova o novostima, popustima, akcijama itd.) čak i bez prethodnog pristanka kupca. U tu svrhu prodavatelj obrađuje nužne podatke, kao što su ime, prezime i e-mail adresa kupca. Ako kupac ne pristane na obradu podataka u marketinške svrhe, svoj pristanak može povući u bilo kojem trenutku, na primjer, slanjem poruke na e-mail adresu prodavatelja sa zahtjevom za odjavu s newslettera ili klikom na poveznicu u e-mail poruci. Osobni podaci korišteni u marketinške svrhe neće biti dostavljeni trećim stranama i neće biti objavljeni.

9.11 Osobni podaci mogu se prenositi u treće zemlje radi dostave marketinških informacija - jedna takva zemlja su Sjedinjene Američke Države, koje osiguravaju odgovarajući stupanj zaštite osobnih podataka.

9.12 Kupac ima pravo dobiti potvrdu od prodavatelja o tome koje osobne podatke koji se odnose na kupca obrađuje ovaj internetski dućan. Kupac ima pravo pristupiti tim podacima i dobiti informacije o svrsi obrade, koje kategorije podataka se obrađuju, kome se dostavljaju osobni podaci, koliko dugo se čuvaju osobni podaci, postoji li automatizirano pojedinačno odlučivanje, uključujući profiliranje.

9.13 Prvo pružanje gore navedenih osobnih podataka kupcu je besplatno. Ponovna dostava osobnih podataka koje kupac zatraži bit će naplaćena kao administrativna naknada u iznosu od 5€.

9.14 Kupac može od prodavatelja zatražiti ispravak ili dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na kupca. Kupac također može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničenje obrade tih podataka. Kupac također može uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.

9.15 Obrada osobnih podataka kupca nužna je i u svrhu arhiviranja (radi ispunjenja obveze prodavatelja temeljem zakonskih propisa Republike Slovačke, npr. čuvanje računovodstvenih dokumenata tijekom 10 godina). Ako kupac zatraži brisanje osobnih podataka koji se obrađuju u vezi s kupoprodajnim ugovorom, njegov zahtjev može biti odbijen.

9.16 Kupac ima pravo zatražiti od prodavatelja ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako prigovara na točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje omogućava prodavatelju da provjeri točnost osobnih podataka.

9.17 Kupac ima pravo dobiti osobne podatke koji se odnose na njega i koje je pružio prodavatelju u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. Kupac ima pravo prenijeti te osobne podatke drugom upravitelju podacima ako je to tehnički izvedivo.

9.18 Kupac ima pravo prigovoriti ako se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga. Isto tako, može uložiti prigovor ako se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu legitimnog interesa prodavatelja.

9.19 Ako kupac sumnja da se njegovi osobni podaci neovlašteno obrađuju, može podnijeti zahtjev Uredu za zaštitu osobnih podataka za pokretanje postupka zaštite osobnih podataka.

9.20 Gore navedene informacije o zaštiti osobnih podataka odnose se i na prethodne odnose (npr. registracija u internetskom dućanu u svrhu buduće kupnje ili zahtjeva za ponudom, cjenikom ili informacijama o proizvodima i uslugama prodavatelja).

9.21 Radi osiguranja pravilnog funkcioniranja internetskog dućana, prodavatelj može pohranjivati male datoteke podataka - kolačiće - na uređaju kupca, zahvaljujući kojima internetski dućan može zadržati podatke o aktivnosti i postavkama korisnika (npr. korisničko ime, jezik, veličina fonta i sl.). Internetski dućan prodavatelja koristi kolačiće za pamćenje postavki korisnika i za nužnu funkcionalnost internetskog dućana, te za marketinške svrhe. Kupac može izbrisati sve kolačiće pohranjene na svom uređaju i može konfigurirati internetski preglednik u svom uređaju tako da spriječi njihovo pohranjivanje. U tom slučaju, kupac će vjerojatno morati ručno prilagoditi neke postavke, a neke usluge ili funkcije internetskog dućana možda neće biti funkcionalne.

Ovi OUP su važeći i učinkoviti od 15.3.2021.

 

Statut natječaja za oglašavanje i promociju

Statut natječaja "Facebook i Instagram natječaj" (u daljnjem tekstu "natječaj") Vlasnik i organizator natjecanja

Izjavljivač i organizator natječaja

 1. Izjavljivač i organizator natječaja "naziv" je tvrtka KO Brands Trading, s.r.o, Ružová 416/10, Banská Bystrica, OIB: 51 9288 76, upisana u Trgovački registar Banská Bystrica I, odjel.: Sro, vl. br.: 35247/S (u daljnjem tekstu "KO Brands Trading" i/ili "Izjavljivač" i/ili "Organizator").
 2. Ovaj statut utvrđuje pravila natječaja, opće uvjete za sudjelovanje u natječaju, prava i obveze sudionika te pravila za određivanje pobjednika natječaja. Statut natječaja u potpunosti će biti dostupan na internetskoj stranici sk (web sjedište Izjavljivača) i na sjedištu Izjavljivača.
 3. Cilj natječaja je promocija i podrška prodaji proizvoda marke Hello Coco.
 4. Natječaj se provodi na području Slovačke Republike.

Rok trajanja natječaja

 1. Natječaj će se održati u roku kao što je navedeno u objavi natječaja. U tom roku je moguće prijaviti se na natječaj.

Pravila natječaja

 1. Sudionik natječaja može biti bilo koji korisnik Facebook ili Instagram stranice.
 2. Sudjelovanjem u natječaju, sudionik se, u slučaju pobjede, slaže s obradom i objavljivanjem svojih podataka sukladno ovom statutu.
 3. U natječaj za nagradu bit će uključena svaka fizička osoba koja u roku trajanja natječaja, sukladno čl. II ovog statuta, ispunjava sve uvjete sudjelovanja navedene u ovom statutu.
 4. Iz natječaja su isključeni svi zaposlenici organizatora natječaja, osobe koje su im bliske i druge pravne i fizičke osobe koje sudjeluju u natječaju, uključujući njihove zaposlenike i osobe bliske njihovim zaposlenicima.

Nagrada u natječaju

 1. Nagradu za natječaj donio je organizator natječaja.
 2. Nagrade u natječaju nisu izmjenjive sudskim putem.
 3. Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu.
 4. Nagradom u natječaju je proizvod naveden u samom postu natječaja.

Odredba pobjednika i obavijest o dobitku

 1. Nakon isteka roka za prijavu na natjecanje, pobjednik će biti izvučen između valjano prijavljenih sudionika. Obavijest o pobjedniku natjecanja bit će objavljena u komentaru natjecanja. Pobjednika će također izravno kontaktirati Organizator na navedenim kontaktima. Ako pobjednik ne odgovori na obavijest o dobitku unutar 14 dana i ne izrazi interes za preuzimanje dobitka, gubi pravo na dobitak. Organizator će u tom slučaju ponoviti izvlačenje.
 2. Materijalni dobitci čija vrijednost premašuje iznos od 350 €, uključujući PDV, podliježu porezu na dohodak fizičkih osoba sukladno Zakonu o porezu na dohodaku u trenutačnom tekstu. Oporezivanje dobitka isključiva je odgovornost dobitnika. Izdavatelj je obvezan obavijestiti dobitnika o vrijednosti dobitka u roku od 30 dana nakon objave rezultata natjecanja. Izdavatelj ne snosi nikakve troškove sudionika natjecanja koji proizlaze iz dobitka u natjecanju.

Način predaje dobitka

 1. Dobitnik i Organizator će se dogovoriti oko načina predaje dobitka. U slučaju da se ne postigne međusobni dogovor, nagrada će biti poslana poštom dobitniku na trošak Organizatora.
 2. Davanjem gore navedenih podataka dobitnik daje svoj pristanak Organizatoru za obradu tih podataka i pristanak za objavljivanje podataka u obliku imena i prezimena (odnosno Facebook korisničkog imena) na popisu dobitnika objavljenom.

Gubitak prava na dobitak

 1. U slučaju da dobitnik ne ispunjava uvjete navedene u ovom statutu, gubi pravo na dobitak.

Zaštita osobnih podataka

 1. Sudionik natječaja svjestan je da se dobrovoljnim uključivanjem u natječaj daje Organizatoru natječaja suglasnost za obradu tih podataka u skladu sa zakonom br. 18/2018 Z.z. o zaštiti osobnih podataka u izmjenjenom izdanju (dalje u tekstu "Zakon o zaštiti osobnih podataka") i u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46/ES (opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu "Uredba"), dobrovoljna suglasnost za obradu osobnih podataka u opsegu identifikacijskih i kontaktnih podataka za vrijeme trajanja natječaja i procjene natječaja, najdulje na razdoblje od (1) godine od dana završetka natječaja.
 2. Svojim sudjelovanjem u natječaju, sudionik natječaja izjavljuje da su mu poznata njegova prava prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Uredbi.

Završne odredbe

 1. Svaki natjecatelj sudjelovanjem u natječaju istovremeno potvrđuje da je upoznat s time da društva Facebook i Instagram nemaju nikakve obveze prema natjecatelju, niti iz sudjelovanja u natječaju proizlaze takve obveze prema društvima Facebook i Instagram.

Organizator natječaja izjavljuje da natječaj na nikakav način nije sponzoriran, podržan, upravljan ili na drugi način povezan s Facebookom/Instagramom i da nema nikakvih veza s Facebookom/Instagramom.

 1. Organizator natječaja ovlašten je jednostrano, bez naknade, promijeniti pravila natječaja tijekom njegova trajanja, skratiti promotivnu akciju, odgoditi je, prekinuti je ili je potpuno otkazati.
 2. Organizator također nije odgovoran za dostavu obavijesti putem kojih će biti poslana obavijest o dobitku.
 3. Sudjelovanjem u natječaju, svaki sudionik izražava svoju suglasnost s pravilima ovog natječaja navedenima u ovom statutu. Svaki sudionik natječaja također potvrđuje da je upoznat s ovim statutom.
 4. Ovaj statut stupa na snagu i postaje važeći danom njegova potpisa od strane zakonskog zastupnika Organizatora natječaja.
Back shopping