30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday

Zaštita privatnosti

NAČELA OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

OSNOVNE ODREDBE

 1. Rukovatelj osobnih podataka sukladno članku 4. stavku 7. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: "GDPR") je KO Brands Trading, s.r.o., OIB 519 288 76, sa sjedištem u Ružová 10, 974 11 Banská Bystrica (u daljnjem tekstu: "rukovatelj").
 2. Kontakt podaci rukovatelja su:
  • adresa: Ružová 10, 974 11 Banská Bystrica
  • e-pošta: kontakt@hellococo.hr
  • telefon: 421 915 748 723
 1. Osobni podaci su sve informacije o identificiranoj ili identificiratljivoj fizičkoj osobi; identificiratljiva fizička osoba je fizička osoba koju je moguće izravno ili neizravno identificirati, osobito upućivanjem na određeni identifikator, kao što su ime, identifikacijski broj, lokacijski podaci, mrežni identifikator ili putem jednog ili više posebnih faktora, fizioloških, genetskih, mentalnih, ekonomskih, kulturnih ili društvenih.
 2. Rukovatelj nije imenovao / imenovao povjerenika za zaštitu osobnih podataka. Kontakt podaci povjerenika su:
 3. Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka:
 4. Rukovatelj obrađuje osobne podatke koje ste mu dostavili ili osobne podatke koje je rukovatelj dobio na temelju ispunjenja vaše narudžbe.
 5. Rukovatelj obrađuje vaše identifikacijske i kontakt podatke te podatke nužne za ispunjenje ugovora.

ZAKONSKI RAZLOZI I SVRHA OBRADBE OSOBNIH PODATAKA

 1. Zakonski razlozi za obradu osobnih podataka su sljedeći:
 • ispunjenje ugovora između vas i rukovatelja sukladno članku 6. stavka 1. točki b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR),
 • opravdani interes rukovatelja za izravni marketing (slanje trgovačkih obavijesti i newslettera) sukladno članku 6. stavku 1. točki f) GDPR,
 • vaša suglasnost za obradu u svrhu izravnog marketinga (slanje trgovačkih obavijesti i newslettera) sukladno članku 6. stavku 1. točki a) GDPR u vezi sa § 7. stavkom 2. Zakona br. 480/2004 Z.z., o određenim uslugama informacijskog društva, ako nije došlo do narudžbe robe ili usluge.
 1. Svrha obrade osobnih podataka je:
 • ispunjenje vaše narudžbe i izvršavanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i rukovatelja; za narudžbu su potrebni osobni podaci koji su nužni za uspješno izvršenje narudžbe (ime i adresa, kontakt). Dostavljanje osobnih podataka nužan je uvjet za zaključenje ugovora i ispunjenje ugovora od strane rukovatelja.
 1. Od strane rukovatelja ne dolazi / dolazi do automatskog individualnog odlučivanja u smislu članka 22 GDPR-a. S takvim obradom dali ste svoj izričit pristanak.
 2. Razdoblje pohrane podataka
 3. Rukovatelj čuva osobne podatke:
 • tijekom razdoblja potrebnog za izvršenje prava i obveza proizašlih iz ugovornog odnosa između vas i rukovatelja i ostvarivanja prava iz tih ugovornih odnosa (tijekom 15 godina od završetka ugovornog odnosa).
 • tijekom razdoblja za koje je dana suglasnost za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, najduže 5 godina, ako se osobni podaci obrađuju na temelju suglasnosti.
 1. Nakon isteka razdoblja čuvanja osobnih podataka, rukovatelj će osobne podatke izbrisati.
 2. Primatelji osobnih podataka (podugovarači rukovatelja)
 3. Primatelji osobnih podataka su osobe:
 • koje sudjeluju u isporuci robe/usluga/izvršenju plaćanja na temelju ugovora
 • koje pružaju usluge vođenja internetske trgovine i druge usluge u vezi s vođenjem internetske trgovine
 • koje pružaju marketinške usluge
 1. Rukovatelj nema namjeru dostaviti osobne podatke trećoj zemlji (izvan EU) ili međunarodnoj organizaciji. Primatelji osobnih podataka u trećim zemljama su davatelji usluga u oblaku.
 2. Vaša prava
 3. Pod uvjetima propisanim GDPR-om imate:
 • pravo na pristup svojim osobnim podacima prema članku 15. GDPR-a,
 • pravo na ispravak osobnih podataka prema članku 16. GDPR-a, ili ograničenje obrade prema članku 18. GDPR-a.
 • pravo na brisanje osobnih podataka prema članku 17. GDPR-a.
 • pravo ulaganja prigovora na obradu prema članku 21. GDPR-a i
 • pravo na prenosivost podataka prema članku 20. GDPR-a.
 • pravo povući suglasnost za obradu pismeno ili elektronički na adresu ili e-poštu rukovatelja navedenu u članku III. ovih uvjeta.
 1. Također imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da je povrijeđeno vaše pravo na zaštitu osobnih podataka.

UVJETI OSIGURANJA OSOBNIH PODATAKA

 1. Upravitelj izjavljuje da je poduzeo sve tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao osobne podatke.
 2. Upravitelj je poduzeo tehničke mjere za osiguranje podataka u pisanom obliku i osobnih podataka.
 3. Upravitelj izjavljuje da samo ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima.

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Slanjem narudžbe putem internetskog obrasca za narudžbu potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.
 2. S ovim uvjetima suglasni ste označavanjem suglasnosti putem internetskog obrasca. Označavanjem suglasnosti potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.
 3. Upravitelj ima pravo promijeniti ove uvjete. Novu verziju uvjeta zaštite osobnih podataka objavit će na svojoj internetskoj stranici i istovremeno će vam poslati novu verziju ovih uvjeta na vašu e-mail adresu koju ste pružili upravitelju.

 

Ovi uvjeti postaju važeći dana 15.3.2021.

 

Back shopping